Categories
Intellectual Property Patent

Application for Registration of a Patent in Pakistan

Application for registration of a patent in Pakistan

The Patent law of Pakistan requires every application for the patent to be on the prescribed form and to contain a declaration to the effect that the applicant is in possession of an invention of which he, or in the case of joint application, at least one of the applicants, claims to be the true and the first inventor. As per Pakistani law each application to be in respect of one invention only or to be in respect of a group of inventions so linked as to form a single inventive concept. Complete or provisional specifications are required to accompany the application. Every complete specification is required,-

      (a) to fully and particularly describe the invention and the method by which it is to be performed;

(b) disclose the invention; and

(c) end with a claim or claims defining the scope of the invention for which protection is claimed.

The claim or claims of a complete specification are required to relate to a single invention, to be clear and succinct and to be fairly based on the matter disclosed in the specification. An abstract is also required to be furnished.

The new law requires each application to be accepted or refused in eighteen months (or twenty-one months, in case an application for extension of time is filed) from the date of the filing. Once accepted, each application will be open for opposition for four months from the date of its publication in the Gazette.

Additional information and documents relating to foreign applications:

Section 20 of the Patent law empowers the Controller to require foreign applicants to furnish date and number of any application for patent filed by the foreign applicant abroad relating to the same or essentially the same invention as that claimed in the application filed in Pakistan. The applicant, when required by the Controller, is required to furnish with the following documents relating to foreign application(s),-

      (a) a copy of any communication received by the applicant concerning the result of any search or examination carried out in respect of the foreign application(s);

(b) a copy of the patent granted on the basis of the foreign application(s); and

(c) a copy of any final decision rejecting the foreign application(s).

 

Submit Your Query For a Legal Advice

 
Law Firm in Pakistan dealing with Commercial, Intellectual Property and Litigation Laws of Pakistan.
E-26, Glass Tower, Clifton
Karachi, Sindh
PK
Phone: +92 321 205 7582


Categories
Intellectual Property

Pakistan’da Marka Tescil Ücretleri

Pakistan’da Marka Tescil Ücretleri

Hukuk Firmaları Pakistan Markalarına dosyalama için (Resmi Ücret dahil ) mesleki Ücret ilişkin bilgiler : –
Arama ücreti bir sınıfı :

Arama ücreti 80,00 USD

5 iş günü içinde teslimat.

Arama ücreti ek ders Kelime Mark başına veya Logo :

Arama ücreti yaklaşık USD 65.00

5 iş günü içinde teslimat.

Resmi Ücretler Bir sınıf ( yalındır durumda) Kelime İşaretle veya Logosu dahil dolum ve Kayıt Ücreti :

Marka başvuru Dolum ücreti USD 140.00 .

( Tahmini İşlem Süresi : 10 ay )

Tescil Belgesi ücreti 180,00 USD

( Tahmini Timeline : 15 iş günü Tescil Belgesi almak için )

Ek sınıf başına Resmi Ücretleri ( yalındır durumda) Kelime İşaretle veya Logosu dahil dolum ve Kayıt Ücreti :

Marka Dolum ücreti USD 120.00 .

( Tahmini İşlem Süresi : 10 ay )

Marka Tescil Ücretleri USD 160.00

( Tahmini Timeline : 15 iş günü Tescil Belgesi almak için )

 

Ayrıntılı danışma için lütfen bize ulaşın .

Telefon: +92 321-2057582

Düzenli Web Sitesi : http://www.irfanlaw.com
E-posta : info@irfanlaw.com

 

Not : Fiyatlar tüm yasal ve mesleki ücretleri dahildir . Bizim Ücretleri sadeceresmi Ücretler veya döviz kurlarına ilişkin değişiklik durumundakayıt işlemi sırasında varyasyonları olabilir . Ücretler karşıtlıklar veya itirazlar durumunda yasal savunma dahil değildir .

Marka tescil süreci Timeframe sadece bir tahmindir ve herhangi bir itiraz ve / veya karşıtlıklar sunulan veya diğer olaylarımarka tescil işlemi sırasında meydana eğer önemli ölçüde değişebilir.

Categories
Intellectual Property

Регистрация торговой марки в Пакистане Пошаговая процедура

Top Law Firms in Karachi PakistanРегистрация торговой марки в Пакистане Пошаговая процедура

Шаг за шагом процедуры регистрации :

Шаг 1: Клиенты отправить образец торговой марки ( по электронной почте или факсу или по почте ) , подробный перечень продуктов , которые будут охвачены торговой маркой и в то же время сделать оплату за предшествующих подаче заявки поиска до We по денежным переводом или проверить ;

Шаг 2: Мы ведем поиск , предшествующих подаче заявки и подготовить отчет о поиске и отправить поисковые отчеты клиентов;

Шаг 3: ( Если результаты поиска показывают, что применение , вероятно, будет принят и клиенты решите продолжить ) Клиенты отправить нам фотокопию копию идентичности доказательства ( копия паспорта для частных лиц и Свидетельство о регистрации или регистрации бизнеса лицензии ) и в то же время сделать оплату за предшествующих подаче заявки поиска нам перевода через банк Western Union ;

Шаг 4: Мы готовим заявки регистрации и доверенность ( ПД) .

Шаг 5: Клиенты отправить надлежащим образом оформленного АПО . АПО должен быть Нотариальное заверение местной квалифицированного юриста ;

Шаг 6: Мы представить документы заявки на Пакистан регистрации товарных Office.

Шаг 7:Пакистан Торговая марка Бюро регистрации выполнение работ по обследованию и других процедур , если возражений не получил ,Пакистан Торговая марка регистрации Бюро затем выдает свидетельства о регистрации ;

Шаг 8: Мы направить свидетельство о регистрации для клиентов.

шкала времени

В настоящее время он принимает около 2-3 лет, чтобы получить торговую марку в Пакистане.

 

Если вам требуется больше информации, не стесняйтесь обращаться к нам для получения подробной консультации .

Телефон: +92 321-2057582

Регулярный Сайт: http://www.irfanlaw.com

 

Торговая марка Юридическая фирма в Карачи , товарный знак Применение Пакистан, Заявка на регистрацию товарного знака в Пакистане , о товарных знаках процесс регистрации в Пакистан из США, Англии и Уэльса , Франции, Японии , Канады, Германии , Нью-Йорк , Китая, Тайваня , Дубай, ОАЭ.

Categories
Intellectual Property

Adım Usulü ile Pakistan Adım Marka Tescili

Top Law Firms in Karachi PakistanAdım Usulü ile Pakistan Adım Marka Tescili

Adım Kayıt Usulü ile Adım :

Adım 1 : Müşteriler ürünlerin ayrıntılı bir listemarka kapsadığı veaynı zamanda havale ki bizön dosyalama arama için ödeme yapmak ya da kontrol edilmesi , (e-posta , faks veya posta ile)marka bir numune göndermek ;

Adım 2: Bizön dosyalama arama yapmak ve arama raporu hazırlamak ve müşterilerinearama raporları e-posta ;

Adım 3 : (arama sonuçlarıbaşvurusunun kabul olması muhtemeldir ve müşterilerine devam etmeye karar belirtiyorsa ) Müşteriler bize ispat kimlikfotostat kopyasını göndermek için ( pasaport kopyalama bireysel ve Ortaklığın veya İşletme Kayıt Lisans Belgesi ) veaynı anda zaman Western Union Bankası aracılığıyla havale bizeön dosyalama arama için ödeme yapmak ;

Adım 4: Bizkayıt başvuru formları ve Vekaletname ( £ ) hazırlamak .

Adım 5: Müşterilerusulüne uygun idam £ gönderebilirsiniz . Talep Üzerine Bir yerel yetkili Avukat tarafından noterde gerekir ;

Adım 6 : BizPakistan Marka Tescil Bürosu’nabaşvuru belgeleri .

Adım 7 :Pakistan Marka Tescil Ofisi muayene ve diğer işlemleri gerçekleştirmek ; hiçbir itiraz aldıysanız ,Pakistan Marka Tescil Bürosu ardından TescilBelgesi verir;

Adım 8 : Biz müşterilerine TescilBelgesi iletin.

Saat Ölçeği

Şu anda Pakistan’da bir marka almak için yaklaşık 2-3 yıl alıyor .

 

Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa , ayrıntılı danışma için İletişim Ücretsiz hissedin .

Telefon: +92 321-2057582

Düzenli Web Sitesi : http://www.irfanlaw.com

 

Karaçi’de Marka Hukuk Bürosu , Marka Başvuru Pakistan , Pakistan Marka tescili başvurusu, ABD, İngiltere ve Galler , Fransa, Japonya , Kanada, Almanya , New York , Çin, Tayvan , Dubai , Birleşik Arap Emirlikleri Pakistan Marka tescil süreci .

Categories
Intellectual Property

Merkregistratie uit Pakistan procedure stap voor stap

Top Law Firms in Karachi PakistanMerkregistratie uit Pakistan procedure stap voor stap

Stap voor stap Registratie Procedure :

Stap 1 : Klanten sturen een exemplaar van het handelsmerk ( per e-mail of fax of post) , een gedetailleerde lijst van de producten die vallen onder het handelsmerk en op hetzelfde moment de betaling voor de pre -filing zoek naar We via overschrijving of cheque ;

Stap 2 : Wij voeren de pre -filing zoeken en voor te bereiden onderzoeksverslag en e-mail de rechercheverslagen aan cliënten;

Stap 3 : (Als de zoekresultaten aangeven dat de aanvraag waarschijnlijk worden geaccepteerd en klanten besluiten over te gaan ) Cliënten stuur ons de Photostat kopie van de identiteitskaart bewijs ( kopie paspoort voor individuele en Certificaat van oprichting of Inschrijving License) en op hetzelfde tijd de betaling voor de pre -filing zoekopdracht aan ons door overschrijving via Bank of Western Union ;

Stap 4 : We bereiden de registratie aanvraagformulieren en Volmacht (POA ) .

Stap 5 : Cliënten de naar behoren uitgevoerd POA . De POA moet notarieel bekrachtigen door een lokale gekwalificeerde advocaat ;

Stap 6 : We leggen de aanvraagdocumenten voor de Pakistaanse Trademark Registration Office .

Stap 7 : De Pakistaanse Trademark Registration Office te voeren onderzoek en de andere procedures , indien geen bezwaar ontvangen , de Pakistaanse merkregistratie Bureau geeft dan het bewijs van inschrijving ;

Stap 8 : We sturen het bewijs van inschrijving aan klanten.

Time Scale

Momenteel neemt ongeveer 2-3 jaar om een handelsmerk in Pakistan krijgen .

 

Indien u meer informatie wenst , Voel je vrij om contact voor gedetailleerde overleg .

Telefoon : +92 321-2057582

Regelmatig Website : http://www.irfanlaw.com

 

Trademark Law Firm in Karachi , Trademark Application Pakistan , Aanvraag tot registratie van handelsmerken in Pakistan , merkregistratie proces in Pakistan uit de VS, Engeland & Wales , Frankrijk , Japan , Canada , Duitsland , New York , China , Taiwan , Dubai , UAE.

 

Categories
Intellectual Property Patent

Infringement of Patent in Pakistan

Infringment of Patent in Pakistan, Section 61 of the law lists reliefs that a Court may grant in suits for infringements. These include,-

    • (a) to order to desist from infringement,

(b) to prevent the entry into the channels of commerce of imported goods that involve the infringement immediately after custom clearance of such goods;

(c) to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury he has suffered because of infringement;

(d) to pay the right holder expenses which may include appropriate attorney’s fee;

(e) in appropriate cases, to order recovery of profits, damages and pre-established damages even where the infringer did not knowingly or with reasonable ground to know, engage in infringing;

(f) to order that goods found to be infringed be, without compensation of any sought, disposed off outside the channels of commerce;

(g) to order the material and implements the predominant use of which has been in the creating of infringing goods be, without compensation of any sought, disposed off outside the channels of commerce in such a manner as to minimize risk of further infringement, and in considering such orders, the need for proportionality between seriousness of infringement and remedies ordered as well as interests of third parties shall be taken into account;

(h) unless this would be out of proportion to the seriousness of the infringement, to order infringer to inform the right holder of the identity of third parties involved in the production and distribution of the infringing goods and of their channels of commerce; and

(i) to order a party at whose request measures were taken and who has abused enforcement procedure, to provide to a party wrongfully enjoined or restrained, adequate compensation for injury suffered because of such abuse.

The Court is also granted powers to order prompt and effective provisional measures.

You can Contact Us for detailed consultation.

Irfan Mir Halepota, Advocate Supreme Court of Pakistan.

Telephone: 0321-2057582

Regular Website:  https://www.irfanlaw.com

Law Firm based in Karachi and Islamabad having well experienced Advocates and Lawyers in the fields of Commercial, Intellectual Property & Trademark Law.
E-26, Executive Floor, Glass Tower, Clifton,
Karachi, Sindh
PK
Phone: +923212057582

Supreme Court of Pakistan, Islamabad. The Registry of the Supreme Court is also at Karachi.

Categories
Intellectual Property

Registro de Marcas en Pakistán Procedimiento Paso a Paso

Registro de Marcas en Pakistán Procedimiento Paso a Paso

Paso a Paso Procedimiento de Registro :

Paso 1 : Los clientes envían un espécimen de la marca ( por correo electrónico o fax o correo postal ), una lista detallada de los productos abarcados por la marca y al mismo tiempo hacer el pago por la búsqueda previa a la notificación a We mediante transferencia o cheque ;

Paso 2 : Realizamos la búsqueda de pre- presentación y preparamos informe de búsqueda y correo electrónico los informes de búsqueda a los clientes;

Paso 3 : (Si los resultados de la búsqueda indican que la aplicación es probable que sean aceptadas y los clientes deciden proceder ) Los clientes nos envían la copia fotostática de la prueba de identidad ( copia del pasaporte para el individuo y el Certificado de Incorporación o Licencia Comercial de Registro ) y, al mismo tiempo de hacer el pago por la búsqueda previa a la notificación a nosotros por las remesas a través del Banco de Western Union;

Paso 4 : Preparamos los formularios de solicitud de inscripción y poder notarial ( POA) .

Paso 5 : Los clientes envían el POA debidamente ejecutado . El POA debe escriturar por un abogado cualificado local;

Paso 6 : Se presentara los documentos de la solicitud a la Oficina de Registro de Marca Pakistán.

Paso 7 : La Oficina de Registro de Marca Pakistán realizar exámenes y otros procedimientos , y si no hay objeciones recibidas, la Oficina de Marcas de Registro Pakistán emite el Certificado de Registro ;

Paso 8 : Nosotros reenviamos el Certificado de Registro a los clientes.

Escala de tiempo

Actualmente se está llevando aproximadamente 2-3 años para obtener una marca en Pakistán.

 

Si necesita más información, no dude en contactar con nosotros para su consulta detallada.

Teléfono: +92 321-2057582

Sitio web regular: http://www.irfanlaw.com

 

Trademark Law Firm en Karachi, Pakistán Solicitud de Marcas , Solicitud de registro de la marca en Pakistán , el proceso de registro de marca en Pakistán desde EE.UU. , Inglaterra y Gales , Francia, Japón , Canadá, Alemania, Nueva York , China , Taiwán , Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Categories
Intellectual Property

Punishments for infringement of Copyright in Pakistan

Top Law Firms in Karachi PakistanPenalty for unauthorised reproduction or distribution of counterfeit copies of sound recording and cinematographic work shall be punishable with imprisonment which may extend to three years or with fine or with both.

Penalty for exploitation and appropriation of recording or audiovisual work intended for private use shall be punishable with imprisonment which may extend to three years or with fine or with both.

Penalty for making copies or reproduction in excess of those authorized by the copyright owner or his successor in title shall be punishable with imprisonment which may extend to three years or with fine or with both.

Penalty of unauthorized rental of cinematographic works and computer programs shall be punishable with imprisonment which may extend to three years or with fine or with both.

Possession of plates for purpose of making infringing copies shall be punishable with imprisonment which may extend to two years or with fine or with both.

Penalty for making false entries in the Register, etc., or producing or tendering false evidence shall be punishable with imprisonment which may extend to two years or with fine or with both.

Penalty for making false statements for the purpose of deceiving or influencing any authority or officer shall be punishable with imprisonment which may extend to two years or with fine or with both.

Penalty for making false statements for the purpose of deceiving or influencing any authority or officer shall be punishable with imprisonment which may extend to two years or with fine or with both.

False attribution or authorship, etc. shall be punishable with imprisonment which may extend to two years or with fine or with both.

If you require more information, Feel Free to Contact Us for detailed consultation.

Telephone: 0321-2057582

Regular Website:  http://www.irfanlaw.com

 

Law Firm based in Karachi having well experienced Advocates and Lawyers in the fields of Copyright infringement Law.
E-26, Executive Floor, Glass Tower, Clifton,
Karachi, Sindh
PK
Phone: 03212057582

Categories
Intellectual Property

Pakistan Trademark Search & Registration

Top Law Firms in Karachi Pakistan

Irfan Mir Halepota & Associates is a Law Firm specializes in the trademark search and trademark registration in Pakistan, based at Karachi.

Trademark team of Irfan Mir Halepota & Associates at Karachi Office consists of fully qualified professionals and Best Trademark Attorneys in Pakistan, who is actively involve in the trademark law and trademark application that is trademark search and trademark registration in Pakistan.

Our trademark Attorney will ensure that your logo or your brand will receive full trademark protection and trademark enforcement in the Pakistan market.

Trademark Search PakistanIn Pakistan Trademark search is optional. However,  it is advisable to conduct a trademark search before filing an application to ensure if there is any prior registered trademark in Pakistan in respect of the area of your business.

Trademark registration in Pakistan gives Local and International company the exclusive right to prevent others from marketing the identical goods under the same or similar trademark in Karachi, Lahore, Islamabad including whole Pakistan. In Pakistan Trademark registration is indeed important to obtain exclusive rights for purposes of exploitation and commencing infringement actions.

Irfan Mir Halepaota & Associates has been ranked as one of the top Corporate Law Firms in Pakistan by the Legal 500, HG and other International Directories of Law Firm.

 

You can Contact Us for detailed consultation.

Irfan Mir Halepota, Advocate Supreme Court of Pakistan.

Telephone: 0321-2057582

Regular Website:  https://www.irfanlaw.com

Law Firm based in Karachi and Islamabad having well experienced Advocates and Lawyers in the fields of Intellectual Property & Trademark Law.
E-26, Executive Floor, Glass Tower, Clifton,
Karachi, Sindh
PK
Phone: +923212057582

Supreme Court of Pakistan, Islamabad. The Registry of the Supreme Court is also at Karachi.

Categories
Intellectual Property

Infringement of Copyright in Pakistan

Infringement of Patent in Pakistan

    • There are two remedies for breach of copyright and Patent in Pakistan; civil proceedings and criminal proceedings. Accordingly, a person whose copyright has been infringed is able to sue for damages, claim an injunction, an account of the profits gained by the defendants as a result of the infringement, delivery up of infringing articles etc. Recently added section 74(3) of the Ordinance provides that all offences under the Ordinance are cognizable and non-bailable. Section 59 of the Ordinance provides that an action may be brought by the original owner of the copyright, which, inter alia, include the person to whom an exclusive licence has been granted. Amended Section 65 of the Ordinance provides that every suit or other civil proceedings regarding infringement, at the discretion of the applicant, should be instituted and tried in the Court of the District Judge.

Section 66 of the Ordinance,  provides that any person who knowingly infringes or abets the infringement of the copyright in a work (defined to include computer programmes), or any other right conferred by the Ordinance shall be punishable with imprisonment which may extend to 3 years, or with fine which may extent to one hundred thousand rupees (one US dollars nearly equals twenty five rupees), or with both. Additionally, Section 70B of the Ordinance provides that where any person convicted for an offence punishable under, inter alia, Section 66 is again convicted for the same offence, he shall in such event be imposed with a fine (beside the imprisonment which may extent to 3 years) upto rupees two hundred thousand.

Section 74(1) of the Ordinance now gives additional powers to police to seize infringing copies of the work. The section empowers any police officer, if he is satisfied that an offence in respect of infringement in any work has been, is being, or is likely to be committed, to seize without warrant all copies of the work and all plates and recording equipments used for the purposes of making infringed copies of the work, wherever found, and all copies, plates and recording equipments so seized shall, as soon as possible, be produced before a Magistrate.

Section 71 of the Ordinance provides that where an offence under the Ordinance is committed by a company, every person who at the time was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company is deemed to be guilty of such offence and is liable to be proceeded against and punished accordingly. Except in the circumstances, the accused proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent the commission of such offence, he is deemed guilty.

 

Submit Your Query For a Legal Advice

 
Law Firm in Pakistan dealing with Commercial, Intellectual Property and Litigation Laws of Pakistan.
E-26, Glass Tower, Clifton
Karachi, Sindh
PK
Phone: +92 321 205 7582